Az MPME programjai

Az Aktívan a Munkaerőpiacon (AMP) programunkkal elsősorban azon megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek számára szeretnénk segítséget nyújtani, akik az egészségkárosodásuk mellett további munkaerőpiaci hátrányokkal is küzdenek. Elsősorban azon személyeket helyezzük a program fókuszpontjába, akik már elmúltak 50 évesek. Programunk jelentős mértékben eltér a jelenleg futó – elsősorban Európai Uniós forrásból finanszírozott – programoktól, mivel a hosszú távú nyílt piaci elhelyezést célozza, melyhez nem csak a klasszikusjogszabályban is rögzített foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat biztosítjuk az ügyfelek számára, hanem a piaci léthez elengedhetetlen felkészítést is közvetlenül biztosítjuk a célcsoporttagok számára többek között motivációt felkeltő szolgáltatás, beilleszkedést támogató szolgáltatás keretében. Mindemellett magasan kvalifikált szakember révén karrier coachingot is biztosítunk az ügyfelek számára, melynek során lehetőség nyílik a munkakörök legpontosabb illesztésére.

Az Aktívan a Munkaerőpiacon program megvalósítására 2018.03.01.-2018.12.31. között kerül sor

A projekt közvetlen célcsoportjába azon személyek tartoznak, akik betöltötték az 50. életévüket, és megváltozott munkaképességű személynek számítanak a 2011. évi CXCI. tv. 25.§-a, valamint 38.§ (2) bekezdése szerint.

A pályázat további közvetlen célcsoportját azok a munkaadók alkotják, akik nyitottak 50 év feletti, megváltozott munkaképességű személyek alkalmazására.

A pályázat kódszáma: FOGLALKOZTATÁS2017/A/   „Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása.”

EFOP-1.1.1

Az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című kiemelt projekt támogatást nyújt a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiaci rehabilitációjuk megvalósulása érdekében. A programrésztvevők egyéni szükségleteihez igazodóan komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásban részesülnek, amely szakemberek közreműködésével valósul meg. Munkaerő-közvetítés segítségével a program sikeresen ad lehetőséget a munkaerőpiac szereplőinek a találkozásra.

Az EFOP-1.1.1-15 projekt keretében a külső szolgáltatás és a munkaerő-közvetítés 2016. szeptemberétől folyamatos.

  1. április 30-ig országosan 12.469 db szolgáltatás 16.553 db mentorálás valósult meg 1927 fő bevonása mellett.

Megbízó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

VEKOP-7.1.3

Az VEKOP-7.1.3-16-2015-00001 azonosító számú „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című kiemelt projekt Budapesten és Pest megyében nyújt támogatást a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiaci rehabilitációjuk megvalósulása érdekében. A programrésztvevők egyéni szükségleteikhez igazodóan komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásban részesülnek, amely szakemberek közreműködésével valósul meg. Munkaerő-közvetítés segítségével a program sikeresen ad lehetőséget a munkaerőpiac szereplőinek a találkozásra.

A VEKOP-7.1.3-15 projekt keretében külső szolgáltatás és munkaerő-közvetítés 2017. februárjától folyamatos.

  1. április 30-ig országosan 1150 db szolgáltatást, 639 db mentorálás valósult meg 147 fő bevonása mellett.

Megbízó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

EFOP-1.1.1 munkaadói

Az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 „Megváltozott munkaképességű emberek segítése” program célcsoportjába tartózó megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedése elősegítése céljából, a munkaadók részére biztosított információátadás. Foglalkozási rehabilitációs tanácsadás, érzékenyítés és rehabilitációs állásbörzék formájában cél a munkaadók tájékoztatása, érzékenyítése, szemléletformálása, valamint komplex felkészítése a célcsoport foglalkoztatásával kapcsolatban.

  1. október 15. és 2018. február 28. között 5296 db foglalkozási rehabilitációs tanácsadás, 1707 db érzékenyítés és 17 állásbörze valósult meg 2653 munkaadó bevonásával.

Megbízó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

„Rehabpont”

A FOGLALKOZTATÁS2018/B/12 kódszámú „Rehabpont” projekt egy pilot jellegű program, melynek keretében a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek elhelyezkedése, valamint munkahelymegtartása, illetve az együttműködő munkáltatók informálása, szemléletformálása, támogatása a cél Győr-Moson-Sopron megyében. Az elsődleges célcsoportnak nyújtott komplex munkaerőpiaci szolgáltatások mellett kiemelt szerep jut a munkaadók, a leendő munkahelyi közvetlen környezet megfelelő felkészítésének a megváltozott munkaképességű személy befogadására, a beilleszkedés támogatására, a felmerülő nehézségek hatékony helyi kezelésére.

A program 2018. szeptember 1-től 2019. április 30-ig, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásában valósul meg.

GINOP 5.1.5-16 Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása program célja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által biztosított munkaerőpiaci eszközök hatékonyságának növelése személyre szabott szolgáltatások révén.

A Kormány célul tűzte ki a Partnerségi Megállapodásban a munkaerő kínálat fejlesztését aktív eszközökkel, továbbá a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által megvalósított munkaerőpiaci programok civil és nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatásokkal való kiegészítését.

Az Munkaerőpiacon Maradás Egyesület kezdeményezésére egy országos – munkaerőpiaci szolgáltatásnyújtásban jártas – szolgáltatási hálózat jött létre, amely tömöríti a GINOP 5.1.5 megvalósító szervezeteit. Az MPME által összefogott Országos Koordinációs Iroda segíti a hálózat partnereit, hogy azonos célok, elvek és módszertan mentén támogassa a hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerőpiaci integrációját, valamint a munkáltatói igények kielégítését.

Az MPME Békés, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében konzorciumi tagként vesz részt a GINOP 5.1.5-16 megvalósításában, valamint hamarosan Hajdú-Bihar, és Heves megyében is indítja szolgáltatásait a projekt keretében. Az MPME széleskörű kapcsolatrendszert működtet az önkormányzatokkal, egyházakkal, civil szervezetekkel és szociális intézményekkel, akiknek a közreműködése elengedhetetlen a megvalósítás során mind a célcsoport elérésében, mind a mobilitás és elhelyezkedés elősegítésében. Az együttműködő partnerek támogató szolgáltatásai számos megoldást kínálhatnak a munkaerőpiacra való kilépéshez.

  • A projekt célcsoportjábatartoznak azok a regisztrált álláskereső személyek, akik:
  • 25 év alattiak,
  • vagy alacsony (ISCED 1-2.) iskolai végzettségűek,
  • vagy elavult (munkaerőpiacon nem hasznosítható vagy a bevonást megelőzően 15 évvel megszerzett) szakképesítéssel rendelkeznek,
  • vagy 50 év felettiek,
  • vagy a gyermekgondozást, családtag ápolását követően kívánnak visszatérni a munkaerőpiacra.
  • Továbbá részt vehetnek a projektben azok a személyek is, akik közvetítést kérőként nyilvántartottak, vagy inaktívak, és programba vonásuk érdekében szolgáltatáskérőként kérik nyilvántartásba vételüket. A projektbe a lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal Foglalkoztatási Osztálya irányíthatja az érdeklődőket annak érdekében, hogy visszataláljanak a munka világába.

A projekt szoros együttműködésben valósul meg a kormányhivatalok, a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai és a szolgáltató szervezetek között: a megyei kormányhivatalok járási hivatalai irányítják a nyilvántartásukban szereplő, célcsoportba tartozó személyeket a szolgáltatókhoz, továbbá nyilvántartásba veszik a szolgáltatók által toborzott inaktív személyeket.