Hering-Brusznyiczki Tünde

2009-ben végezem a Szent István Egyetemen felnőttképzési szervező és személyügyi szervező szakirányú andragógia (BA), majd 2011-ben emberi erőforrás tanácsadó (MA) szakán. Az utolsó évben már volt szerencsém önkéntesként az alapítvány berkein belül pályaorientációs csoportok vezetésében, ügyelet során az ügyfelek álláskeresésének segítésében, illetve szakmai gyakorlat során álláskeresési technikák illetve pályaorientációs csoportfoglalkozások vezetésében részt venni.

2011-ben és 2016. júniusa óta dolgozom főállásban az alapítványnál. Ez idő alatt változatos munkákban vehettem részt, többek között egyéni és csoportos álláskeresési tanácsadások illetve egyéni munka-, pályatanácsadások szervezése és megtartása álláskeresők részére, valamint pályaorientációs csoportfoglalkozások általános iskolás csoportok számára. A két időpont közt tapasztalatot szereztem az európai uniós pályázatok kezelésébe, majd megváltozott munkaképességűek munkaerőpiaci reintegrációjában mentorként és tanácsadóként.

Szakmai munkámat két gondolat vezérli. Egyrészt, hogy minden személy egyedi, képességek, személyiségjellemzők, motiváció, lehetőségek egyedi kombinációja. Másrészt pedig az, hogy hétköznapi életünkben egyik fontos szerepünk munkavállalónak lenni, melyben ugyanúgy személyiségünket kell kiteljesítsük, mint a magánéletben, így szerezve meg egyensúlyunkat. Ezért fontosnak tartom az önismeret, a célok és az azokhoz vezető utak, feladatok megfogalmazásának támogatását, a célokhoz történő fejlődés támogatását.

Jelenleg a Munkért Nógrádban projekt szakmai vezetőjének tisztét látom el.